• Dodávky a spojování pryžotextilních, PVC a PU dopravních pásů
 • Elevátorové dopravní pásy, šrouby, korečky
 • Opravy průrazů dopravních pásů
 • Pogumování hnacích a hnaných válců, případně výsypek
 • Dodávky, montáž a opravy stěračů
 • Dodávky a montáž podélného vedení dopravníků
 • Dodávky hnacích, vratných a převáděcích válců
 • Dodávky kompletních dopravníků
 • Dodávky válečků
 • Vyložení skluzů pryží polyuretanem
 • Dopadové lože
 • Bezplatné provedení soupisu dopravníků a vytipování optimálních dopravních pásů na dané dopravníky
 • Možnost provádění pravidelných inspekčních prohlídek dopravních pásů
 • Poradenská činnost v oblasti servisních služeb a užívání dopravních pásů