Tento separátor je zástupcem nové generace magnetických separátorů a umožňuje separovat nemagnetické kovy od kovů magnetických a ostatních nekovových částic. Separátor se skládá z dopravníku, na konci kterého je umístěný magnetický indukční válec. Tento válec je osazený velmi silnými neodymovými NdFeB magnety. Metoda separace vychází z rozdílné vodivosti jednotlivých kovů. Při  otáčení magnetického válce vznikají  vířivé proudy, jejichž důsledkem jsou nemagnetické kovy „odhazované“ od magnetického válce. Nekovový materiál z dopravníku přirozeně odpadává. Magnetické kovy jsou vynášené z os magnetického válce, kde dojde k jejich uvolnění.

 

Následkem toho je dopravovaný materiál rozdělený na 3 části (viz. obrázek) a to:

  • nemagnetické kovy (hliník, meď, …)
  • nekovový materiál (plasty, papír, dřevo, sklo, komunální odpad, …)
  • magnetické kovy

Hlavní využití je v recyklačním průmyslu, při likvidaci odpadů, odpadů z elektrických zařízení, kabelů, …

 

 

V případě většího výskytu feromagnetických kovů v separovaném materiálu je podmínkou instalace tohoto separátoru předřadit konvenční magnetický separátor a snížit tak množství kovů na minimum (my navrhujeme předřadit magnet nad dopravník). Tento separátor neslouží primárně k separaci magnetických kovů.

Separátor nemagnetických kovů je vždy tvořený magnetickým indukčním válcem, který je osazený v dopravníku.
Dopravník je vždy součástí dodávky a je zakalkulovaný v ceně separátoru.

OZNAČENÍ

MSNK 800 – 8

POPIS

  • Magnetický separátor se skládá z indukčního válce a dopravníku
  • Délka dopravníku: 2000 mm (přizpůsobíme požadavkům zákazníka)
  • Šírka dopravního pásu: 800 mm
  • Průměr válce: 204 mm

 

Pro lepší rozvrstvení materiálu na páse a lepší separaci doporučujeme předřazení vibračního podavače.

Tento separátor můžeme přesně navrhnout potom, když bude upřesněné složení materiálu, který má být separovaný (především obsah neželezných kovů, jejich velikost, rychlost pásu, výška vrstvy přepravovaného materiálu…). Také je potřebné předřadit konvenční magnetický separátor (magnet nad dopravník), aby se minimalizoval výskyt kovových magnetických nečistot a také vibrační podavač, aby se materiál rozložil rovnoměrně po celé šířce dopravníku a jeho vrstva se snížila na minimum.