MAGNET NAD DOPRAVNÍK – NOVÝ TYP – SAMOČISTÍCÍ

Nový vylepšený typ magnetického separátoru pro umístění nad dopravní pás. Slouží k separaci zejména větších kovových magnetických nečistot z lehce prostupných směsí dopravovaných na dopravním pásu. Většinou je nad dopravní pás  umísťován s vodorovným pootočením  o 90°  nebo nad  vynášecí  válec (viz.  nákresy).  Nachytanémagnetické nečistoty jsou vynášený stranou pomocí pásu, který se otáčí okolo magnetu.

Při konstrukci separátoru jsme uplatnili naše dlouholeté zkušenosti s výrobou tohoto typu magnetických separátorů. Kladli jsme důraz především na vysokou účinnost separace (sílu a dosah magnetického pole), odolnost separátoru i v nejnáročnějších podmínkách a na jeho spolehlivost.

Tento separátor je vyroben na špičkových CNC strojích a jsou použity komponenty světových výrobců. Například ložiska SKF, pohon Nord a šneková převodovka universal – případě zájmu osazena měničem Nord. Celkově je separátor vyroben tak, aby byl odolný i v náročných podmínkách (např. vysoká prašnost). Všechna ložiska jsou důkladně zakrytována.

Magnet nad dopravník můžeme na přání osadit hlídáním sjíždění pásu a hlídáním otáček pásu. Dále doprodáváme cenově výhodné provedení magnetických separátorů nad dopravník MS F 1-5 EKO, tyto jsou vhodné do provozů s menším zatížení.

INDIKÁTOR KOVŮ (DETEKTOR) PRO PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Indikátory kovů mají nastavitelnou citlivost v širokých mezích a jsou vhodné i pro indikaci slitin s menším obsahem železa a neželezné kovy. Standardní provedení je uzpůsobeno pro montáž do pásového dopravníku pod vlastní vynášecí pás, v případě náročnější aplikace dodáváme tunelové indikátory, kterými pás prochází.

Indikátory kovu řady DK10 vyhodnocují přítomnost kovu v dopravovaném materiálu dynamicky. To znamená, že indikují jen pohybující se kovové předměty, ale kovové součásti např. nosné konstrukce nemají vliv na funkci indikátoru. Snímací cívka je umístěna pod dopravníkem v dostatečné vzdálenosti od všech rotujících a kmitajících kovových  předmětů  (nin.  cca  0,5  m).  Výhoda  tohoto  řešení  spočívá  v  jednoduchosti  montáže  a  v  nižší  ceně indikátoru. Nevýhoda je v proměnné citlivosti závislé na vzdálenosti od indikační cívky. Základní citlivost indikátoru je nastavena ekvivalentně jako matice M10 ve vrstvě materiálu 100 mm.

Vlastní snímací cívka je zalita v rámu z vyztuženého polyesterového konglomerátu se stavitelným držákem, na přání zákazníka může být zhotoven i jiný rozměr snímací cívky dle konkrétních požadavků.

Elektronika snímače s nastavovacími prvky je obvykle umístěna na tělese snímací cívky, nebo může být odděleně v samostatné rozvaděčové skříňce (200x300x120mm) do vzdálenosti max. 3 m.

Napájecí napětí je standardně 230 V 50 Hz /5VA, nebo na přání jakékoliv jiné. Pro účely řízení technologie jsou k dispozici dva přepínací kontakty se zatížitelností 230 V/2A. Součástí dodávky je resetovací tlačítko a krabice s odrušovacím filtrem, návod k montáži, obsluze a údržbě, revizní zpráva elektro a prohlášení o shodě.

PÁSOVÉ VÁHY

Pásové váhy řady EPV jsou určeny pro kontinuální vážení a dávkování sypkých materiálů v širokém rozsahu dopravních výkonů. Tyto zařízení jsou využitelné především v úpravnách kameniva, cementárnách, vápenkách, ale lze je též uplatnit v ostatních oborech průmyslu, kdy je třeba vážit, dávkovat popř. řídit pohyb materiálu na pásových dopravnících.

Vlastnosti zařízení:

široký rozsah výkonů vysoká přesnost vážení víceúčelové použití:
váha, dávkovač, řídící jednotka

 • ovládání z klávesnice místně popř. dálkově (sériovou linkou RS-485, kontaktně)
 • zobrazovací displej LCD 4 řádky po 20-ti znacích
 • možnost současného zobrazování až 5-ti z následujících měřených hodnot:
 • rychlost pasu v m/s
 • hodinový výkon v t/h
 • prošlé množství v t (tři nezávislá počítadla, z nichž je možno dvě libovolně nulovat – např. denní, měsíční
 • prošlé množství v kg (jedno ze tří nezávislých počítadel)
 • zatížení pasu v kg/m
 • doba chodu pásu od posledního nulování váhy v h
 • jedno pražcová vážící stolice s tenzometrem a snímačem rychlosti pásu
 • poloautomatické tárování
 • možnost výstupu pro napojení do aut. systému linka RS485 nebo RS232
 • možnost naprogramování dalších funkcí
 • možnost osazení proudového výstupu 4-20mA
 • možnost rozšíření pro dávkovací nebo expediční režim včetně výstupu dat do PC (např.MS Excel)
 • možnost osazení až 5-ti výstupních kontaktů (4A/230 V) pro řízení a signalizaci (např. překročení nebo podkročení nastav. hodnot, navezení dávky zastavení pásu atd.)

Základní technické parametry:

 • šířka pásu 400 -1800 mm
 • hodinový výkon 0.5 – 9999 t/h
 • rychlost pasu cca 0.2 – 50 m/s
 • napájení 230V/20VA
 • přesnost měření +/-0.5 až 2%