Konstrukce ocelokordového pásu

Ocelokordová kostra je složena z vysokopevnostních ocelových kordů s různými průměry v závislosti na pevnosti. Pásy jsou dodávány v pevnostních řadách od 1000 N/m do 5000 N/m a v šířkách od 750 do 2400 mm.

Dopravní pásy ocelokordové se používají při dálkové pásové dopravě, lomech, docích, skládkách, elektrárnách, cementárnách, dolech apod.

Fotogalerie